Gegevensbescherming

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU, is

Nobu Digitaal BV
Marnixstraat 160
Amsterdam, 1016 TG
Nederland


Mail: [email protected]


Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de verstrekte contactgegevens:

 • Informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan,
 • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens,
 • Verwijdering van uw door ons opgeslagen gegevens,
 • Beperking van gegevensverwerking, voor zover we uw gegevens verwerken vanwege
  verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
 • Gegevensportabiliteit, mits u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking
  of een contract met ons hebben afgesloten.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
voor de toekomst.

Je kunt te allen tijde contact opnemen met de persoon die voor jou verantwoordelijk is met een klacht.
toezichthoudende autoriteit. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit is gebaseerd op de
Staat van uw woonplaats, uw werk of de vermoedelijke verwonding. Een
U vindt een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adressen
onder:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Doeleinden van gegevensverwerking door de beheerder en derden
We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden beschreven in deze
doeleinden die worden vermeld in het privacybeleid. Overdracht van uw persoonlijke gegevens
aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden. We geven je
persoonlijke gegevens alleen aan derden als:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven,
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u,
 • de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen, de verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient bij de verwerking.
  uw gegevens niet openbaar te maken.

Verwijderen of blokkeren van gegevens

We houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevensminimalisatie. Daarom slaan we uw persoonlijke gegevens alleen op voor zolang als nodig is om de hier vermelde doeleinden te bereiken of voor zover wettelijk vereist.
zorgen voor verschillende opslagperioden. Nadat het betreffende doel is opgehouden te bestaan of deze termijnen zijn verstreken, worden de betreffende gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Verzamelen van algemene informatie bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch algemene informatie verzameld door middel van een cookie. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetserviceprovider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over je persoon kunnen worden getrokken.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde website-inhoud correct te leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Ze worden met name voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Zorgen voor een soepele verbinding met de website,
 • Zorgen voor een soepel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeemveiligheid en -stabiliteit en
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons legitieme belang van de bovengenoemde doeleinden voor gegevensverzameling. We gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. De ontvangers van de gegevens zijn alleen de verwerkingsverantwoordelijke en, indien van toepassing, de verwerker.

Dergelijke anonieme informatie kan door ons worden verwerkt. statistisch geëvalueerd om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken ook wij zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van de server van een website naar uw harde schijf worden overgebracht. Hierdoor krijgen we automatisch bepaalde gegevens zoals het IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem en uw verbinding met internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of virussen over te brengen naar een computer. Met behulp van de informatie in cookies kunnen we de navigatie voor u gemakkelijker maken en de correcte weergave van onze webpagina’s mogelijk maken.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of virussen over te brengen naar een computer. Met behulp van de informatie in cookies kunnen we de navigatie voor u gemakkelijker maken en de correcte weergave van onze webpagina’s mogelijk maken.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk gewenst moment uitschakelen via de instellingen
van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om te zien hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Merk op dat individuele functies van onze website mogelijk niet
werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Registratie op onze website

Wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten, worden enkele persoonlijke gegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Ben je bij ons
geregistreerd bent, hebt u toegang tot inhoud en services die we alleen aan geregistreerde gebruikers aanbieden. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de gegevens die ze tijdens de registratie hebben verstrekt op elk gewenst moment te wijzigen of te verwijderen.
Natuurlijk zullen we u ook op elk gewenst moment informatie geven over de persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen. We zullen deze ook graag op uw verzoek corrigeren of verwijderen, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die dit tegenspreekt. Om in deze context contact met ons op te nemen, gebruikt u de
aan het einde van dit privacybeleid.

Commentaarfunctie

Wanneer gebruikers reacties achterlaten op onze website, worden naast deze informatie ook het tijdstip waarop deze reacties zijn gemaakt en de gebruikersnaam die eerder door de websitebezoeker is geselecteerd, opgeslagen. Dit is voor onze veiligheid, omdat we vervolgd kunnen worden voor illegale inhoud op onze website, zelfs als deze door gebruikers is gemaakt.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van je gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Nieuwsbrief

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming sturen we u regelmatig onze nieuwsbrief of soortgelijke informatie per e-mail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

Om de nieuwsbrief te ontvangen, is het voldoende om je e-mailadres in te voeren. Wanneer u zich inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook
We informeren je per e-mail over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische omstandigheden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. We gebruiken de “double opt-in” procedure om te controleren of een registratie daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres. Hiervoor loggen we de
Het bestellen van de nieuwsbrief, het verzenden van een bevestigingse-mail en de ontvangst van het hierbij gevraagde antwoord. Er worden geen verdere gegevens verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken. Er is een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. U kunt ook te allen tijde rechtstreeks contact met ons opnemen op
van deze website of breng ons op de hoogte van uw wens om dit te doen via de contactoptie aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Contactformulier

Als u per e-mail of contactformulier contact met ons opneemt met vragen van welke aard dan ook, geeft u ons vrijwillig toestemming om contact met u op te nemen. Hiervoor is een geldig e-mailadres vereist. Dit wordt gebruikt om de vraag toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. De specificatie van verdere gegevens is optioneel. De informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen om uw vraag te verwerken en voor eventuele vervolgvragen. Nadat uw vraag is afgehandeld, worden uw persoonlijke gegevens automatisch verwijderd.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
door jou. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering
op deze websites wordt uw IP-adres echter door Google doorgegeven binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website, Google
deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om de websitebeheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn het analyseren van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over activiteiten op de website. Gebaseerd op het gebruik van de website en het internet, verder geassocieerd
diensten worden geleverd. De verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de websitebeheerder.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de optie
om de browserplugin op de volgende link te downloaden en te installeren:
Browseruitbreiding om Google Analytics uit te schakelen.

Naast of als alternatief voor de browser add-on, kunt u het volgen door Google Analytics op onze pagina’s voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit betekent dat de opname
door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

We gebruiken scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals Google Web Fonts(https://www.google.com/webfonts/) op deze website om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in verschillende browsers. Google-lettertypen worden overgebracht naar de cache van je browser om meerdere keren laden te voorkomen. Als de browser Google Web Fonts niet ondersteunt of de toegang weigert, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

Het aanroepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator. Het is theoretisch mogelijk – maar momenteel ook onduidelijk of, en zo ja, voor welke doeleinden – dat exploitanten
gegevens verzamelen uit overeenkomstige bibliotheken. Het privacybeleid van Google, de exploitant van de bibliotheek, kan hier worden gevonden:
https://www.google.com/policies/privacy/

Gebruik van Google Map

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie te visualiseren. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google. U kunt uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming ook wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum

Gedetailleerde instructies over het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

Google-advertenties

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Als je onze website hebt bereikt via een advertentie van Google, plaatst Google Adwords een cookie op je computer. De cookie voor conversietracering is
wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie
nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden opgeslagen via de
websites van AdWords-klanten kunnen worden gevolgd. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. De
Klanten kunnen het totale aantal gebruikers achterhalen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd
vertrekken.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u het plaatsen van een cookie dat hiervoor nodig is weigeren – bijvoorbeeld door een browserinstelling te gebruiken die het automatisch plaatsen van cookies over het algemeen deactiveert of door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd door de
Domein “googleleadservices.com” wordt geblokkeerd

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet kunt verwijderen zolang u niet wilt dat er meetgegevens worden opgeslagen. Als u al uw cookies in de browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. Deze functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google. Een zogenaamde “cookie” wordt opgeslagen in de browser van de websitebezoeker, waardoor de bezoeker herkend kan worden wanneer hij of zij websites bezoekt die deel uitmaken van het advertentienetwerk.
van Google. Op deze pagina’s kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die de remarketingfunctie van Google gebruiken.

Volgens zijn eigen informatie verzamelt Google geen persoonlijke gegevens tijdens dit proces. Als u echter geen gebruik wilt maken van de remarketingfunctie van Google, kunt u deze altijd deactiveren door te klikken op de betreffende
Maak instellingen op http://www.google.com/settings/ads. U kunt het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties ook uitschakelen via het advertentienetwerkinitiatief door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen zodat het altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Het nieuwe privacybeleid is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen voor de functionaris voor gegevensbescherming

Als je vragen hebt over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail: [email protected]